Liever-Vitaal-logo-355x159 white

Hoe creëer je een aangename werkomgeving? – 5 Tips voor gelukkige werknemers

Inhoudsopgave

Als je een ondernemer bent met kennis van zaken, dan weet je dat gelukkige werknemers de belangrijkste hulpbron in elk bedrijf zijn. In veel gevallen maakt dit ze echter ook een van de grootste uitgavenposten van het bedrijf, dus is het zinvol om al het mogelijke te doen om hen tevreden te houden en een duurzame werkomgeving te realiseren. Het is namelijk zo dat gelukkige werknemers onder meer hun werk beter doen, minder snel overstappen naar een andere werkgever en vaak een verhoogde productiviteit zullen hebben. Dus, als je wilt weten hoe je jouw werknemers gelukkig kunt houden, doe dan je voordeel met deze 5 eenvoudige tips.

1. Geef prioriteit aan de integratie van werk en privéleven

Stress is een belangrijke oorzaak van ongelukkigheid en een slechte sfeer op het werk. Het is dus van vitaal belang om op de hoogte te zijn van het evenwicht tussen werk en privéleven, en op die manier stress en negatieve attitudes op het werk te kunnen voorkomen. 

Om normale werknemers te transformeren tot vitale medewerkers, is het essentieel dat onze werknemers zich vervuld voelen op het werk, met behoud van een gevoel van verantwoordelijkheid. Hierbij is evenwicht belangrijk en dat werknemers persoonlijke zaken thuis laten en het werk niet uitstellen tot na de werkuren.

2. Een open bedrijfscultuur 

Daarnaast zijn er enkele manieren waarop je jouw teamleden en jouw persoonlijke en professionele leven in evenwicht kunnen brengen. Begin met de nadruk te leggen op het reorganiseren van jouw leven, zodat je weet wat jouw prioriteiten zijn. Zorg er ook voor dat het concept van evenwicht wordt begrepen op de werkvloer en creëer een open bedrijfscultuur die ruimte biedt voor eventuele moeilijkheden. Bovendien is het belangrijk dat jij en je teamleden niet bang zijn voor tegenslagen en bereid zijn om fouten te aanvaarden en er dag in dag uit mee om te gaan om ervan te kunnen leren. 

Kortom, een open bedrijfscultuur staat gelijk aan een atmosfeer waarbij men in het teken staat van continu verbetering op basis van transparantie en duurzame contacten. 

3. Maak contact met jouw mensen

Om in staat te zijn om met jouw mensen meer succes te behalen, is het belangrijk om een band te scheppen en proactief aan de slag te gaan met een gelukkige werksfeer. Hen begroeten, hun harde werk prijzen en hun inspanningen waarderen daarom dan ook essentieel om een klimaat van wederzijds respect te scheppen.

4. Luister aandachtig

Het is net zo belangrijk om aandachtig naar jouw werknemers te luisteren wanneer zij vragen of zorgen hebben over de bedrijfsvoering. Door jouw werknemers het gevoel te geven dat ze gewaardeerd, geapprecieerd en gesteund worden, zullen zij zich ook speciaal en op hun gemak voelen. Dit zal op zijn beurt leiden tot tevreden werknemers. Wil je echt een objectief beeld  krijgen van de perspectieven van jouw teamleden, dan kun je er zelfs voor kiezen om een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) door een onafhankelijk bedrijf zoals Carrierepoort uit te laten voeren!

5. Geef ruimte voor groei

Tot slot, en misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het creëren van een duurzame werkrelatie, is het bieden van toekomstperspectief. Wist je namelijk dat de nummer één reden waarom werknemers bedrijven verlaten, het lage loon en een beperkte toekomstvisie is. Bied daarom carrièremogelijkheden om van jouw werknemers een betere versie van zichzelf te maken!

 

https://lifeguard.nl/voor-wie/vitale-medewerkers/
LinkedIn
Facebook
Twitter

Gerelateerde Onderwerpen