Liever-Vitaal-logo-355x159 white

Hoe werkt tweede spoor re-integratie?

Inhoudsopgave

Als je door ziekte je huidige werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, is het mogelijk dat je aangepast werk kunt verrichten in een andere functie. Als dat binnen de eigen organisatie niet lukt, komt tweede spoor re-integratie in beeld. Dit houdt in dat je bij een andere werkgever gaat re-integreren. Om het tweede spoor traject op te starten, is het uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie noodzakelijk.

Uitgangspunt voor re-integratie tweede spoor

Als eerste stap bij tweede spoor re-integratie, wordt door de arbeidsdeskundige gekeken of alle mogelijkheden binnen het eerste spoor voldoende zijn onderzocht. Als dat het geval is en er geen kans meer is om bij je eigen werkgever aan de slag te gaan, kan de arbeidsdeskundige het tweede spoor-traject in gang zetten. Het kan ook zo zijn dat beide trajecten naast elkaar lopen. Bijvoorbeeld als er nog perspectief is op herstel van je eigen werk, maar je al langer dan een jaar ziek bent. Vaak is er al een arbeidskundig onderzoek gedaan naar jouw mogelijkheden om weer te gaan werken. Dit onderzoek dient als basis voor de re-integratie in het tweede spoor.

Intensieve begeleiding en ondersteuning

Je werkgever is verplicht om je een tweede spoor traject aan te bieden als je niet meer bij de eigen werkgever kunt re-integreren. Dit traject bestaat uit een aantal vaste onderdelen en acties, die kenmerkend zijn voor jouw persoonlijke situatie. De bedrijfsarts bepaalt in hoeverre je belastbaar bent en kunt re-integreren, dus speelt die een belangrijke rol. Daarom zal je intensief worden begeleid en ondersteund bij het zoeken naar, vinden van en re-integreren in ander werk bij een nieuwe werkgever. Als je wordt aangemeld voor een tweede spoor traject, volgt er een intakegesprek met een re-integratieadviseur. Dit leidt tot het opstellen van een re-integratieplan, waarin onder andere het arbeidsmarktrelevante en realistische doel, een samenvatting van de huidige situatie en de stappen die nodig zijn om het doel te bereiken staan. Ook de verwachte duur van het traject wordt hierin vermeld.

Succesvolle begeleiding naar nieuw werk

Ook word je tijdens het tweede spoor-traject begeleid bij het solliciteren naar nieuw werk, door middel van trainingsgesprekken, het ontdekken van je sterke punten, het voeren van sollicitatiegesprekken en het verfijnen van je sollicitatietechnieken. Allemaal krachtige middelen die de kans van slagen van de tweede spoor re-integratie aanzienlijk vergroten. Een ervaren re-integratie adviseur beschikt immers over alle kennis die nodig is om je succesvol te begeleiden. Natuurlijk wordt hiermee ook het risico dat de re-integratie in het tweede spoor mislukt zoveel mogelijk teruggedrongen.

https://www.xs2more.nl/re-integratie-eerste-spoor/
LinkedIn
Facebook
Twitter